Teambuilding & Incentives

Versla de recessie !

De Japanse taikotraditie is een krachtige mix van ritme, dynamisch gevoel en menselijke geest. Taiko is bij uitstek een groepsgebeuren waarbij elk individu geconfronteerd wordt met zichzelf, maar waarbij het samenspel van de groep de individuele tekortkomingen qua ritmegevoel of techniek ruimschoots compenseert.

Ons taiko programma zorgt ervoor dat elke groep op het einde van de workshop een fantastisch taiko optreden kan brengen. Het succes van het team in taiko vraagt om toewijding, rekening houden met elkaar, steun, vertrouwen enthousiasme : dezelfde principes die succesvolle teams in zaken drijft.

Geen enkele andere teambuilding activiteit is zowel volledig afhankelijk van teamwork en toch toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, fysieke mogelijkheden of muzikaal talent. Deze gedeelde ervaring is écht nieuw voor iedereen.

Het is perfect mogelijk om met een groep absolute beginners na een workshop van slechts anderhalf uur samen een taikostuk te spelen.

De basistechnieken van het taiko worden op een ontspannen en informatieve wijze aangeleerd, en er wordt ook aandacht besteed aan de achterliggende filosofie die sterk aanleunt bij de meer gekende Japanse martial arts.

Geef uw medewerkers een leerrijke en ontspannende ervaring, op het bedrijf of op verplaatsing.

Tátake!-Taiko werkte oa. al voor TeleAtlas, TBWA, Evonik, SD Worx, VLM, De Buck Incentives, ILVO, Roche Diagnostics, GlaxoSmithKline,...

Enkele reacties :

VLM : Hier in huis hebben we niks dan goeie commentaar en complimenten gehoord van wie de workshops volgde. Het is altijd plezant om dan mensen op zo’n moment te zien ‘open bloeien’...

 


It's Art bvba verzorgt al uw Japanse evenementen, workshops, incentives, op een hoog kwaltitatieve manier. Tátake Belgie, Vlaanderen Belgische Vlaamse Taiko. Taiko Belgie, Taiko Vlaanderen, Taiko Benelux, Taiko Europa, Taiko Europe, Taiko Belgium, Taiko Flanders. Japans drummen, Japanese drumming, wadaiko, japanse percussie, taiko, shimedaiko, odaiko, kodo, japan, japanese arts, japanse kunsten, taïko, percussion japonaise, arts japonais, japanese style,